Drempelbedrag suppletie omzetbelasting

Drempelbedrag suppletie omzetbelasting

U bent hier:

Het drempelbedrag voor suppletie omzetbelasting is 1.000 euro. Correcties van lagere bedragen geeft u op via de eerstvolgende btw-aangifte.

Heeft u correcties onder het drempelbedrag suppletie? Dan mag u deze meenemen in de eerstvolgende btw-aangifte. Corrigeert u via de btw-aangifte? Dan krijgt u geen teruggaafbeschikking of naheffingsaanslag. U mag er overigens ook altijd voor kiezen toch een suppletie omzetbelasting te sturen.

Correcties op de KOR

De correctiegrens van 1.000 euro geldt niet op correcties op de KOR. Als u de KOR wilt corrigeren kan dat op twee manieren.

  1. In de btw-aangifte over het laatste aangiftetijdvak van het jaar neemt u het bedrag op in ‘Vermindering volgens de kleineondernemersregeling‘.
  2. Heeft u de aangifte over het laatste aangiftetijdvak van het jaar al ingediend? Dan verstuurt u een suppletie omzetbelasting.
Deel dit bericht: