Gratis uitproberen »

Begrippenlijst

Onderstaande begrippenlijst verduidelijkt een aantal fiscale begrippen. Indien u verdere vragen heeft over Fiscaal-online.nl of onze producten kunt u altijd contact opnemen met onze helpdesk.

Aangiftesoorten

Btw-aangifte / Aangifte omzetbelasting

Btw staat voor ‘belasting over de toegevoegde waarde’ en is hetzelfde als omzetbelasting. Over alle producten en diensten zit een verbruiksbelasting. De btw is berekend in de prijs van de producten en/of diensten. Btw-aangifte doen is verplicht als u ondernemer bent voor de omzetbelasting. In uw aangifte wordt de btw aangegeven die berekend is aan uw klanten en de btw die u zelf kunt aftrekken. U kunt de btw-aangifte per maand, per 2 maanden per kwartaal of soms per jaar doen.

Ondernemer voor de btw

Iemand die zelfstandig een beroep of bedrijf uitoefent. Activiteiten kunnen uitgeoefend worden in de vorm van een eenmanszaak, een maatschap, een bv of een nv. Als u als ondernemer voor de btw bent geregistreerd, ontvangt u een btw-identificatienummer.

Btw / omzetbelasting

Btw is de belasting die u betaalt over uw omzet. U berekent de btw in de prijs voor uw producten of diensten. Per maand, kwartaal of jaar doet u aangifte, en betaalt u de btw. Btw die u zelf betaald hebt over zakelijke kosten mag u aftrekken.

Suppletie omzetbelasting

Een suppletie omzetbelasting is een correctie op een eerder verzonden btw-aangifte. Wanneer u dit jaar of in de afgelopen 5 jaar te veel btw heeft aangegeven en betaald, kunt u gebruik maken van de  suppletie omzetbelasting. Correcties van minder € 1000,- hoeft u niet per suppletieaangifte te melden, die mag u verwerken in de eerstvolgende btw-aangifte.

Aangifte VPB / Aangifte vennootschapsbelasting

Bent u eigenaar van bijvoorbeeld een bv of nv? Dan moet u voor uw bedrijf aangifte vennootschapsbelasting doen. Ook stichtingen en verenigingen moeten soms aangifte vennootschapsbelasting doen.

Belastingplicht en aangifte

Rechtsvormen zoals een bv en een nv zijn altijd verplicht aangifte vennootschapsbelasting te doen. Een stichting, vereniging of vergelijkbare organisatie moet alleen in bepaalde situaties aangifte vennootschapsbelasting doen.

Opgaaf ICP

Wanneer een ondernemer diensten of goederen exporteert aan een bedrijf buiten Nederland, maar wel binnen de Europese Unie, dan bent u als ondernemer verplicht om de ICP-opgave te doen. U verstuurt uw ICP-opgave altijd elektronisch. De ICP-opgave doet u alleen als u: Goederen of diensten heb geleverd aan een ondernemer in een ander EU-land en u deze goederen zelf hebt vervoerd of hebt laten vervoeren.

Intracommunautaire diensten

Ondernemer met btw-identificatienummer die dienst(en) afneemt van een ondernemer uit een ander EU-land.

Intracommunautaire levering

Een ondernemer met btw-identificatienummer die goederen naar ondernemers in andere EU-landen exporteert. Er is sprake van intracommunautaire levering als er aan de volgende voorwaarden wordt voldaan: U  vervoert zelf de goederen naar een ander EU-land en dit moet aantoonbaar zijn met uw administratie. De afnemer is ondernemer en heeft een btw-identificatienummer in het land van afname.

Intracommunautaire transacties

Dat is de handel in producten waarbij de producten vervoerd worden van het ene EU-land naar het andere EU-land.

Uitstelregelingen belastingconsulenten

Met de Uitstelregeling belastingconsulenten kunt u als belastingconsultent namens meer cliënten uitstel aanvragen voor het inleveren van aangiften. De uitstelregeling geldt voor particulieren, ondernemers en ondernemingen.

Belastingconsulent

De belastingconsulent vertelt of adviseert met name bedrijven, maar ook particulieren, over de wijze waarop ze het beste met belastingvraagstukken kunnen omgaan, teneinde niet te veel belasting te hoeven betalen. Ook adviseert een belastingconsulent over wat bedrijven moeten doen om optimaal gebruik te kunnen maken van fiscale faciliteiten en hoe fiscale problemen opgelost kunnen worden.

Gecertificeerde verzending

Digipoort

De veilige digitale communicatielijn met de overheid voor bedrijven. Het verzorgt de gemeenschappelijke infrastructuur voor het berichtenverkeer tussen bedrijven enerzijds en overheden anderzijds. SBR rapportages gaan via digipoort.

PKIoverheid-certificaat

Om aangiftes te kunnen versturen via de digitale communicatielijn Digipoort, naar de Belastingdienst, heeft u in een aantal gevallen een PKIoverheid-certificaat nodig. Dit certificaat is eigenlijk een digitaal paspoort, waarmee u op een veilige manier online gegevens kunt uitwisselen. Dit PKIoverheid-certificaat is niet nodig als u gebruik maakt van een gecertificeerd aangifteprogramma.

Standard Business Reporting (SBR)

SBR is een methode voor het samenstellen en aanleveren van financiële berichten. Met SBR legt u de gegevens in uw bedrijfsadministratie eenmalig vast. Vanaf 2013 is SBR verplicht voor de aangiften inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting over 2012. Ook hiervoor wordt het beveiligde digitale kanaal van de overheid gebruikt: Digipoort. U kunt SBR gebruiken bij:

  • De Belastingdienst
  • Het Centraal Bureau voor de Statistiek
  • De Kamer van Koophandel, voor jaarrekeningen
  • Diverse banken, voor kredietrapportages

Service Bericht Aanslag (SBA)

In de Serviceberichten Aanslag wordt informatie over de voorlopige en definitieve aanslag die u ontvangt aan intermediairs verstrekt.

eXtensible Business Reporting Language (XBRL)

De techniek van SBR is XBRL. XBRL is een open standaard om financiële gegevens uit te wisselen via het internet. XBRL levert aan bepaalde informatie labels mee. Die labels zeggen iets over de betekenis van die informatie.

VIES

VIES staat voor VAT Information Exchange System. Dit is het Europese systeem voor de uitwisseling van btw-informatie. VIES wordt gebruikt voor het controleren van btw-nummers van bedrijven en andere organisaties die in de Europese Unie zijn ingeschreven voor het leveren van goederen of diensten over de binnengrenzen heen.

Belastingsoorten

Inkomstenbelasting

Iedere Nederlandse belastingplichtige betaald inkomstenbelasting over zijn/haar inkomen. De inkomstenbelasting is opgebouwd uit verschillende schijven. De hoogte van de belasting die je betaalt hangt af van je belastbare inkomen. Ondernemers die een eenmanszaak of VOF hebben betalen inkomstenbelasting over de behaalde winst.

Vennootschapsbelasting (VPB)

Vennootschapsbelasting (vpb) is een belasting die wordt geheven over de winst van ondernemingen (rechtspersonen), waaronder de BV. Als eigenaar van een eenmanszaak hebt u niets met vennootschapsbelasting te maken.

Vennootschapsbelasting wordt berekend over het belastbare bedrag. Het belastbare bedrag bestaat uit de belastbare winst van de BV minus eventuele verrekenbare verliezen uit andere jaren. Winst is het verschil tussen opbrengsten en kosten van een onderneming, als dat verschil positief is. Onder de kosten die een BV maakt, valt ook het salaris van de directeur-grootaandeelhouder (DGA). Daarover moet loonbelasting worden betaald.

Aangiftesoorten Webservice

Aanwijsposten

Het komt voor dat er op een bepaald moment een achterstand komt op het inleverschema. Op dat moment vraagt de belastingdienst aan de belastingconsulent om een lijst van BSN – / fiscale nummers op te geven van de aangiften, die voor de uiterste inleverdatum nog ingeleverd worden, zodat de achterstand wordt ingehaald. Dit noemen we de ‘Aanwijsposten’.

IB_winst

Bent u ondernemer voor de inkomstenbelasting? Of medegerechtigde in onderneming of geldverstrekker? Dan moet u de winst (IB_winst) uit uw onderneming in uw aangifte inkomstenbelasting vermelden.

IB_nietwinst

Als werknemer, bent u verplicht om de aangifte inkomstenbelasting doen. U dient dan een reguliere, particuliere aangifte inkomstenbelasting in bij de Belastingdienst. De Belastingdienst spreekt dan over IB_nietwinst.

OBSUP

OBSUP (Suppletie omzetbelasting) gebruikt u als u een aangifte wilt corrigeren. Dit kan de aangifte van dit jaar zijn of één van de aangiften van de afgelopen vijf jaar.