Wijzigingen uitstelregeling belastingconsulenten

Wijzigingen uitstelregeling belastingconsulenten 2016

Voor de uitstelregeling belastingconsulenten over 2016 zijn er een aantal wijzigingen gedaan door de Belastingdienst. Vanaf nu moet u bij het aanvragen van uitstel voor de aangifte IB of VPB aangeven wat voor uitstelverzoek u doet.

De Belastingdienst kent daarin een viertal uitstelverzoeken:

Uitstelregeling belastingconsulenten

Met de Uitstelregeling belastingconsulenten kunnen belastingconsulenten in één verzoek namens meerdere klanten uitstel aanvragen voor het doen van aangiften. De uitstelregeling geldt zowel voor de aangiften van particulieren als voor de aangiften van ondernemers en ondernemingen.

Bijzonder uitstel

Een belastingconsulent kan namens een belastingplichtige klant verzoeken om bijzonder uitstel als er bij de belastingconsulent sprake is van overmacht.

Incidenteel uitstel

Een belastingconsulent kan voor een belastingplichtige incidenteel uitstel aanvragen als er bij de klant of de belastingconsulent sprake is van overmacht of een calamiteit.

Individueel uitstel

Individueel uitstel is uitstel voor 1 aangifte. De belastingplichtige of de belastingconsulent kan individueel uitstel aanvragen.


De software van Fiscaal Online is helemaal up-to-date en staat klaar om te gebruiken. U vraagt voor al uw klanten in één keer uitstel aan via onze gemakkelijke import-functie. Probeer onze software gratis en geheel vrijblijvend.

Hoe importeer ik via Excel?

Maakt u gebruik van de importfunctie uit Excel? Geef dan aan waarvoor u uitstel aanvraagt. Daarbij heeft u keuze uit vier opties.

Uitstelverzoek beconregeling (standaard aanvraag uitstel):
Invoer Excel: beconregeling

Verzoek bijzonder uitstel:
Invoer Excel: bijzonder

Verzoek incidenteel uitstel:
Invoer Excel: incidenteel

Individueel uitstel:
Invoer Excel: individueel

Verplichte motivatie bij incidenteel uitstel

Bij Verzoek incidenteel uitstel is een motivatie verplicht. Dit doet u door middel van een motivatiecode.

Motivatiecode

De motivatiecode is een nieuw onderdeel van het Verzoek incidenteel uitstel. U bent verplicht een van de twee volgende codes aan te geven.

Maatwerk bijzonder uitstel:
Invoer Excel: maatwerk

Vrije tekst
Invoer Excel: vrij

Vrije tekst houdt in dat u een motivatie moet opgeven. Doe dit in de kolom naast in de invoer ‘vrij’.

Tijdens het importeren vanuit een Excel-bestand kunt u gebruik maken van een voorbeeldbestand. Deze vindt u in uitstelregeling belastingconsulenten 2016 als u inlogt.