Gratis uitproberen »

Service Bericht Uitstel (SBU)

Als u gebruik maakt van de uitstelregeling belastingconsulenten krijgt u vanaf 2018 digitaal terugkoppeling over uw uitstelverzoeken. Deze terugkoppeling heet het Service Bericht Uitstel (SBU). Deze wordt iedere dag aangeboden door de Belastingdienst en bevat de uitstelgegevens voor alle klanten per beconnummer.

Per beconnummer ziet u vervolgens de uitstelgegevens, het inleverschema en eventuele waarschuwingen.

Statussen in SBU

In het Service Bericht Uitstel worden verschillende statussen worden teruggegeven door de Belastingdienst.

Toegewezen

Het uitstelverzoek is toegewezen. Met deze status zal ook de datum ‘Uiterste reactie’ worden meegestuurd.

Voorlopig toegewezen

Het uitstelverzoek is voorlopig toegewezen.

Afgewezen

Het uitstelverzoek is afgewezen.

Niet behandeld

Het uitstelverzoek is niet behandeld. Dit verzoek is gedaan voor een (nog) niet aangifteplichtige persoon. Als deze persoon alsnog aangifteplichtig wordt verandert deze status naar Toegewezen.

Aanwijspost

De aangifte is door de belastingdienst aanwezen als aanwijspost. De aangifte moet voor een bepaalde datum worden ingediend.

Aanwijspost geweigerd

De ingediende aanwijspost is door de belastingdienst geweigerd. Mogelijk is voor de ingediende aanwijspost geen uitstel verkregen of de aanwijspost is te laat ingediend.

Ingekort

De inlevertermijn wordt ingekort vanwege bewaking uitstelblokkering

Bewaking beëindigd

De bewaking van het inleverschema is beëindigd.

Reden status uitstel

Bij een aantal statussen stuurt de Belastingdienst ook de reden van de status mee. Zo ziet u bijvoorbeeld waarom een uitstelverzoek is afgewezen. Voor vragen omtrent de status kunt u contact opnemen met de Belastingdienst.

Uitstel intrekken

Er is geen digitale manier om klanten uit uw uitstelregeling te halen. Dit kan alleen schriftelijk via een verzoek per klant bij de Belastingdienst (Team CVU). Deze procedure staat beschreven in de brochure “Uitstelregeling Belastingconsulenten belastingjaar 2018” van de Belastingdienst.